Proces dialogu

Proces dialogu je společným projektem ESI a MBBI ve spolupráci se sítí spolupracujících odborníků ESI, Advokátní a mediační kanceláře Šalamoun a Partners a mezinárodního propojení odborníků zaměřených na ADR a CL/CP pod označením International Resolution Services (IRS). 

 

Motivace

 

Se vzrůstajícím znepokojením sledujeme dění v Evropě a máme obavy, aby nevraživost, nepřátelství a spory mezi skupinami lidí nepřerostly v otevřený konflikt. I v naší zemi dochází bohužel k dalšímu podněcování  vášní  a nabízení radikálních silových řešení.  Máme obavy z těchto snah vedoucích jen k další eskalaci napětí. Nabízíme společnosti a orgánům místní samosprávy možná složitější, ale vyspělejší systém prevence konfliktů mezi skupinami lidí, kteří obývají společný prostor – komunitní mediaci. Společným prostorem může být jeden kraj, jedna obec, jeden obytný dům anebo celá země.  Hledáme partnerskou podporu pro myšlenku komunitní mediace a její uplatnění v rámci společenské a sociální prevence.

 

Komunitní mediace

 

Komunitní mediace nabízí konstruktivní proces vyřešení konfliktů a sporů mezi jednotlivci, skupinami a organizace mi. Poskytuje příležitost převzít odpovědnost za řešení a kontrolovat výsledek sporu. Nabízí cestu k posílení sociální prevence a smíru na úrovni komunit.

 

Obsah projektu

 

Záměrem projektu je zajistit a proškolit nestranné komunitní mediátory, kteří jako dobrovolníci pomohou občanům, obcím, popř. daným komunitám analyzovat a řešit jejich konflikty smírnou cestou. Doposud většina konfliktů skončí buď u soudu, který rozhoduje v přesně stanovených pravidlech a v modelu vítěz – poražený anebo zůstávají v úrovních jednotlivec – komunita – společnost skryty a jejich důsledky se negativně zviditelňují jinde a jinak např.  zdravotními dopady, v míře agresivity apod.  

 

Cíle projektu

  • Povědomí o komunitní mediaci v ČR
  • Osvěta o výhodách a využití komunitní mediace
  • Proškolení komunitních mediátorů
  • Podpora komunitních mediačních a poradenských center

 

Realizace projektu

 

Jedním z našich prvních kroků je při vzájemné součinnosti s krajem, obcemi a nestátními nevládními organizacemi identifikovat skupiny a jednotlivce, kteří mají zájem napomoci zvýšení občanské angažovanosti v rámci sociální a mezikulturní prevence konfliktů, které se v jednotlivých komunitách a specifických lokalitách objevují. Naším zájmem je získat pro projekt co nejvíce různých skupin a jednotlivců, kteří mají zájem podpořit a do praxe uvádět proces dialogu neboli proces hlubšího porozumění vlastních potřeb a potřeb a zájmů druhých spolu s jasným vědomím osobní odpovědnosti za své jednání a rozhodnutí.

 

Navazujeme spolupráci se studenty a začínajícími mediátory a zájemci o koučink. V rámci MEDIAČNÍHO CENTRA DIALOG jim nabízíme možnost získání praktických zkušeností v oblasti propagace, asistence a poskytování služeb asistovaného vyjednávání a mediace. Zatím pouze v Praze. Výhledově také na Moravě.

 

KULATÝ STŮL V HRADCI KRÁLOVÉ

V Hradci Králové dne 4.4.2016 proběhl za účasti zkušených českých a amerických mediátorů Kulatý stůl, jehož cílem bylo společné představení základních myšlenek projektu se zaměřením na uplatnění komunitní mediace v ČR a využití bohaných zkušeností s tímto druhem mediace v USA.

 

SETKÁNÍ V PALÁCI YMCA

V Paláci YMCA v Praze se dne 11.5.2016 uskutečnilo Slavnostní setkání u příležitosti představení nového projektu a zahájení aktivit Mediačního centra Dialog (MCD).

 

ČERVENCOVÉ SETKÁNÍ 

V Praze v Paláci YMCA se dne 7.7.2016 uskutečnilo první setkání realizačního týmu MCD se zájemci o zapojení do projektu a spolupráci s Mediačním centrem Dialog. 

 

SRPNOVÉ SETKÁNÍ 

Praze v Paláci YMCA se dne 4.8.2016 uskutečnilo srpnové setkání navazující na červencové setkání. Závěrem srpnového setkání bylo rozhodnutí dočasně osvětová setkání pozastavit. Zároveň se při prvním, červencovém setkání, zformovaný organizační tým Mediačního centra Dialog, dohodl o soustavné a týmové spolupráci při tvorbě pravidel a metodických standardů fungování Mediačního centra Dialog. upřednosťovány budou online pracovní porady základního organizačního týmu (ZOT).

 

ZÁŘIJOVÉ SETKÁNÍ 

O prvním čtvrtku v měsíci proběhla online pracovní porada ZOT. Bylo dohodnuto rozdělení koncepčních úkolů mezi jednotlivé členy ZOT. Bylo rozhodnuto, že mediační služby budou poskytovány ve třístupňovém systému. Na rozdíl od amerického modelu tzv. Community Mediation a center komunitní mediace budou mediační služby poskytovány za úplatu, i když pro případ, že mediace bude sloužit k výukovým a výcvikovým účelům, bude úplata za mediační služby supervizované zkušeným mediátorem velmi symbolické. A tudíž za splnění podmínek bez výhrad dostupné všem. 

ŘÍJNOVÉ SETKÁNÍ 

Pokračuje práce ZOT na tvorbě pravidel a metodických standardů fungování Mediačního centra Dialog. Zároveň začaly přípravy Adventního setkání ve Křtinách.

 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ 

 

Tradiční Adventní setkání pořádané Evropským institutem pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. (krátce jen ESI) se i letos uskuteční na Zámku Křtiny ve Křtinách ve dnech 2. - 3.12.2016. Pro odbornou a širokou veřejnost je připraven skvělý výcvikový program po oba dva dny. Doporučujeme.

 

Základem mediačních dovedností mediátora je ovládání nenásilné komunikace neboli metody NCV od Marshalla B. Rosenberga. Skvělá lektorka NVC paní Mgr. Eva Račková, Ph.D. ze Slovenska přijede poprvé do Křtin. Máte příležitost si s ní u nás zažít adventní, celodenní výcvik. 

 

Výbornou přípravou pro výcvik nenásilné komunikace bude prožitkový a silně zážitkový seminář s Mgr. Alexandrou Poláškou, zkušenou koučkou a systemickou terapeutkou, o komunikaci s tělem a pocity skrze tanec a pohyb. 

 

Adventním setkáním vás budou doprovázet JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D. a JUDr. Eva Vaňková, z jejichž iniciativity, nadšení a zkušeností tradiční adventní a josefská setkání čerpají. Více o Josefském sympoziu a svatojosefských setkání naleznete na webových stránkách sympozia - www.josefske-sympozium.cz

 

 

 

Stránky navštívilo
Dnes:0
Za týden:6
Celkem:1380